Tổng quan F5 BIG-IP Link Controller

1. Mở đầu:

Họ sản phẩm BIG-IP của hãng F5 Network cung cấp nhiều giải pháp cho an ninh hệ thống, từ các sản phẩm networking cho đến system.

BIG-IP F5 Products

2. F5 BIG-IP Link Controller:

Thiết bị này đóng vai trò như một thiết bị điều khiển và phân tải đối với các đường truyền internet của một hệ thống CNTT.
1

Một công ty có thể có nhiều đường kết nối Internet để tăng độ sẵn sàng cũng như hiệu suất đường truyền của hệ thống, tuy nhiên việc điều khiển và quản trị, sử dụng hiệu quả các đường truyền sẽ gặp rất nhiều khó khăn. F5 BIG-IP Link Controller là thiết bị có thể thực hiện việc này.

BIG-IP Link Controller là thiết bị tự động phân tán traffic vào các đường truyền Internet để bảo đảm hệ thống mạng luôn được kết nối Internet.

Một số tính năng của F5 BIG-IP Link Controller:

Link monitoring: giám sát sức khỏe và throughput của các đường links kết nối Internet thông qua router gateway, và cung cấp trạng thái về bandwidth và capacity của các đường links kết nối Internet.

High Availability: BIG-IP Link Controller sử dụng nhiều cơ chế monitoring để nhanh chóng và chính xác xác định sức khỏe và độ sẵn sàng của tất cả các link đang kết nối. Nếu có sự cố xảy ra, traffic sẽ được định tuyến lại (rerouted) sang các đường khác, duy trì kết nối của client không bị downtime.

Lập trình link routing với iRules: một khả năng của BIG-IP Link Controller là lập trình định tuyến thông qua 1 tính năng là iRules, việc lập trình này dựa trên các tính năng của TCP/IP như địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích, và port dịch vụ.
4
Hình trên là một ví dụ về việc lập trình định tuyến với iRules

Integrated rate shaping: phân loại và gán độ ưu tiên cho luồng traffic của mỗi ứng dụng trên các WAN links để sử dụng bandwidth hiệu quả. Với QoS và ToS có thể xác định được critical traffic hoặc những ứng dụng cần được đối xử đặc biệt. Điều này bảo đảm high-priority traffic luôn được ưu tiên đi trước.
2
3

2 hình trên mô tả việc khi có sự cố về đường truyền xảy ra, Rate shaping cho phép dựa trên độ ưu tiên của các ứng dụng để bảo đảm các ứng dụng cần thiết có đủ đường truyền hoạt động ổn định.

F5 Link Controller cung cấp khả năng giám sát băng thông và dung lượng của bất kỳ liên kết nào. Nó giúp ta có cái nhìn toàn diện về trạng thái và thông lượng của các liên kết qua gateway router – nhằm có được sự kiểm soát toàn diện.

Tài liệu tham khảo: http://www.f5.com/products/big-ip/big-ip-link-controller/resources/

Bình luận