Toàn bộ tài liệu về CEH (Certified Ethical Hacker) – Giáo trình Hacker mũ trắng

Toàn bộ giáo trình CEH – Certified Ethical Hacker, còn gọi là giáo trình đào tạo Hacker mũ trắng.

CEH v7 – đây là phiên bản CEH đã cũ (trước năm 2012-2013)

One Drive – Link download toàn bộ giáo trình CEH v7

Nội dung bao gồm:
– Slide đào tạo (bằng tiếng anh)
– 4 DVD các công cụ dành cho kỹ thuật an ninh mạng.

CEHv7

CEH v8 – đây là phiên bản đang được sử dụng (đến tháng 11/2015)

One Drive – Link download toàn bộ giáo trình CEH v8

Nội dung bao gồm:
– Slide đào tạo (bằng tiếng anh)
– 6 DVD các công cụ dành cho kỹ thuật an ninh mạng
– Bộ sách Course Book, bao gồm toàn bộ các tutorials của khóa học (rất chi tiết và rất có giá trị)
– Phần mềm Visual Exam và các câu hỏi cho việc thi lấy chứng chỉ (rất có ích cho ai muốn thi chứng chỉ này)

CEHv8

Hiện nay ECCouncil vừa ra mắt chứng chỉ CEHv9 (tháng 11/2015) – Blog sẽ update thông tin khi có các documents mới.

Bình luận