Tính năng và kiến trúc Zabbix

Zabbix là công cụ mã nguồn mở với mục đích giám sát và cảnh báo hạ tầng CNTT trong hệ thống của doanh nghiệp, tổ chức. Zabbix cung cấp nhiều phương thức khác nhau phục vụ cho việc giám sát hạ tầng IT, gần như tất cả các hạ tầng IT thông thường trong hệ thống. Ngoài ra, Zabbix cho phép các cơ chế giám sát phân tán với một hệ thống quản trị tập trung. Khi rất nhiều hệ thống cần phải có một cơ sở dữ liệu tập trung, Zabbix cho phép cơ chế giám sát phân tán thông qua các nodes và proxies và vẫn sử dụng các Zabbix agents để thu thập dữ liệu giám sát.

Tính năng Zabbix

– Quản lý tập trung, sử dụng web interface.

– Chạy trên gần như tất cả HĐH Unix-base như CentOS, Ubuntu, FreeBSD, Solaris..

– Có phiên bản Agents cho HĐH Unix-like và Windows.

– Có khả năng monitor các thiết bị hỗ trợ SNMP (v1,2,3), IPMS.

– Hiển thị đồ họa và các tính năng minh họa khác.

– Cảnh báo trong Zabbix cho phép dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác.

– Cấu hình linh hoạt, bao hồm các mẫu (template).

– Và rất nhiều tính năng khác cho phép thiết kế, triển khai một hệ thống monitoring hoàn chỉnh.

Nếu nhìn Zabbix ở góc độ đơn giản, các thành phần của Zabbix bao gồm Zabbix server được đặt ở vị trí trung tâm, và kết nối với các hệ thống quản trị, thu thập thông tin khác. Hình bên dưới mô tả một hệ thống Zabbix đơn giản với một vài tính năng giám sát và kết nối đến các thể loại thiết bị được giám sát khác nhau.

zabbix-architecture

 

Đối tượng chính trong hệ thống chính là Zabbix database, được hỗ trợ bởi nhiều loại CSDL khác nhau. Zabbix server được viết bằng C, và Zabbix front end được viết bằng PHP. Zabbix server và Zabbix front end có thể được đặt trên cùng 1 máy chủ hoặc khác máy chủ. Khi cả 3 thành phần chạy trên 3 máy chủ riêng biệt, Zabbix server và Zabbix front end phải tương tác được với Zabbix database, và Zabbix front end có thể cần phải (option) truy cập được Zabbix server để lấy thông tin về trạng thái Server. Hình ảnh bên dưới mô tả các kết nối giữa các thành phần.

zabbix-component

 

Zabbix server trực tiếp kết nối và giám sát nhiều thiết bị, tuy nhiên trong trường hợp một hệ thống cần giám sát ở xa và có firewall ngăn chặn, hoặc có policy ngăn chặn, dữ liệu giám sát được thu thập thông qua Zabbix proxy. Zabbix proxy và Zabbix agent cũng giống như Zabbix server, được viết bằng ngôn ngữ C.

Thực ra có thể chạy cả 3 thành phần của Zabbix trên cùng 1 máy chủ, tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu tách các thành phần độc lập ra, sẽ nâng cao được hiệu suất của hệ thống.

 

 

 

Bình luận