Tài liệu Slide về khóa học CISA – Certified Information Security Auditor

Giới thiệu về CISA:

images

CISA (Certified Information Systems Auditor) là chứng chỉ dành hoạt động kiểm toán trong lĩnh vực công nghệ thông tin (đúng như ý nghĩa của từ Audit) và được công nhận bởi tổ chức ISACA (isaca.org); có thể xem đây là chứng chỉ hành nghề và là một trong những tiêu chí xét tuyển vào các tổ chức kiểm toán lớn như Delloitte, KPMG, E&Y…

Link download 5 slides cho khóa học CISA – Certified Information Security Auditor:

Download Tài liệu CISA

Bình luận