OwnCloud – Bài 3: Cài đặt hệ thống có tính sẵn sàng cao

1.Tổng quan

Trong bài viết trước, mình đã hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng OwnCloud trên nền hệ điều hành CentOS. Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, vì giải pháp sử dụng là cài đặt tất cả các thành phần (web, database,storage..) lên một máy chủ duy nhất; mô hình này phù hợp để thử nghiệm, hay đối với người dùng cá nhân. Tuy nhiên, trong môi trường doanh nghiệp, một hệ thống cần yêu cầu cao về tính sẵn sàng, tính tin cậy và khả năng mở rộng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh.

Trong bài viết này mình sẽ sử dụng OwnCloud và Red Hat Storage (GlusterFS) để xây dựng mô hình lưu trữ đám mây có tính sẵn sàng cao cho tất cả các thành phần chức năng trong hệ thống mạng nội bộ.

Lưu ý: Phương pháp này không chỉ giới hạn cho OwnCloud mà có thể được sử dụng cho bất kì trang web hay ứng dụng web nào khác theo nhu cầu của bạn.

Dưới đây là mô hình sẽ sử dụng để cài đặt.

Owncloud-Ha-mohinh

Mô hình này bao gồm danh sách các máy chủ

 • Cụm lưu trữ: gồm 3 máy chủ chạy Gluster với 90GB replica1ted volume, cung cấp volume lưu trữ cho source và data của owncloud.
 • Cụm cân bằng tải: gồm 2 máy chủ chạy Red Hat Load Balancer add-on (LVS), cung cấp chức năng load balancing round-robin cho cụm CSDL và cụm web; ngoài ra còn có chức năng failover và failback giữa hai máy chủ này.
 • Cụm cơ sở dữ liệu: gồm 3 máy chủ chạy MariaDB Galera Cluster, cung cấp lưu trữ CSDL cho owncloud.
 • Cụm web: gồm 3 máy chủ chạy Apache, PHP, làm chức năng web server cho owncloud.
 • Hệ điều hành: CentOS 6.7 Final.
 • Hostname và địa chỉ IP:
  Red Hat Storage:
  rhs01.blogit.edu.vn: 10.0.2.10
  rhs02.blogit.edu.vn: 10.0.2.11
  rhs03.blogit.edu.vn: 10.0.2.11
  Load Balancers:
  lb01.blogit.edu.vn: 10.0.1.10
  lb02.blogit.edu.vn: 10.0.1.11
  Virtual IP’s: 10.0.1.100, 10.0.1.200
  MariaDB Galera Cluster:
  galera01.blogit.edu.vn: 10.0.1.30
  galera02.blogit.edu.vn: 10.0.1.31
  galera02.blogit.edu.vn: 10.0.1.32
  Apache web farm:
  web01.blogit.edu.vn: (front end) 10.0.1.40, (back end) 10.0.2.40
  web02.blogit.edu.vn: (front end) 10.0.1.41, (back end) 10.0.2.41
  web03.blogit.edu.vn: (front end) 10.0.1.42, (back end) 10.0.2.42
  DNS Records:
  owncloud.blogit.edu.vn: 10.0.1.200
  galera.blogit.edu.vn: 10.0.1.100

Tiếp theo là mục cài đặt với thứ tự trang:

Trang 2: Cài đặt Red Hat Storage Server

Trang 3: Cài đặt Red Hat Load Balancing Add-On (LVS)

Trang 4: Cài đặt MariaDB Multi-Master clustering với Galera

Trang 5: Cài đặt OwnCloud với Apache

Lưu ý: Để dễ dàng hơn trong quá trình thử nghiệm, các server trong bài viết đều tắt SELinux. Cấu hình iptables và file hosts sẽ được đề cập đầu mỗi trang.

Bình luận