OpenVZ & ISPConfig – Phần 2: Cài đặt OpenVZ

Tiếp theo bài viết OpenVZ & ISPConfig – Phần 1: Cài Đặt ISPConfig All-In-One , chúng ta đã cài đặt xong ISPConfig Master node để quản trị và cung cấp giao diện web-based, phần tiếp theo sẽ cài đặt OpenVZ node để cung cấp dịch vụ máy chủ ảo.

Trên máy chủ cài OpenVZ

o Cấu hình địa chỉ IP

 o Khởi động lại network

 o Cấu hình file hosts

 o Cập nhật hệ thống

 o Thay đổi shell mặc định

 o Cài đặt OpenVZ kernel

 o Tạo symlink từ /var/lib/vz đến /vz để ISPConfig có thể tìm thấy phần cài đặt OpenVZ

 o Cấu hình sysctl để các máy ảo có thể kết nối Internet

 o Kích hoạt chức năng đã cấu hình cho sysctl

 o Cấu hình cho phép máy ảo có địa chỉ IP khác subnet với OpenVZ

 o Khởi động lại server để boot vào OpenVZ kernel

o Tải Debian OpenVZ image sử dụng cho các máy ảo

 o Cài đặt MySQL (nhập mật khẩu root của MySQL trong quá trình cài)

 o Cài đặt Apache và PHP cùng các module cần thiết khác

 o Kích hoạt các module Apache

 o Tải về và giải nén bản cài đặt ISPConfig 3

 o Tại Master Server, cấu hình MySQL cho phép OpenVZ Server truy cập và sử dụng CDSL của ISPConfig

 o Trở lại OpenVZ, tiến hành cài đặt ISPConfig 3

 o Truy cập ISPConfig 3 bằn trình duyệt web tại địa chỉ http://master.blogit.edu.vn:8080 (lưu ý, IP cũng như domain trong bài viết đều là localhost). Sau đó đăng nhập bằng username/password mặc định là admin/admin

openvz-2

o Chọn System > Server Services và cấu hình chức năng các server như sau:

openvz-3

Đến đây, chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt cho OpenVZ. Trong bài tiếp theo, ta sẽ tiến hành thử nghiệm các chức năng của ISPConfig cũng như OpenVZ.

Bình luận