OpenVZ & ISPConfig – Phần 1: Cài đặt ISPConfig All-in-one

1. Giới thiệu

OpenVZ là hệ thống máy ảo sử dụng phương pháp ảo hóa hệ điều hành dựa trên nhân Linux và hệ điều hành. OpenVZ cho phép một máy chủ vật lý chạy nhiều hệ điều hành độc lập gọi là Containers. OpenVZ hỗ trợ nhiều nền tảng vi xử lý hơn là các bản luân phiên. VMware Server và Xen có thể dùng được cho dòng x86, AMD 64; còn OpenVZ được chấp nhận ở dòng x86, AMD64, Itanium (IA64), PowerPC, và UltraSPARC.

Chú ý là hiện nay chưa có các kernel (nhân hệ điều hành) PowerPC xây dựng trước cho Debian, nhưng OpenVZ được hỗ trợ trên PowerPC. 3.1

 2. Cài đặt

Phần này hướng dẫn cài đặt một hệ thống OpenVZ để cung cấp máy ảo, được quản trị thông qua công cụ nguồn mở ISPConfig 3.

ISConfig 3 và giải pháp nguồn mở chuyên dụng dành riêng cho hosting, email, DNS và OpenVZ. ISPConfig 3 hỗ trợ giao diện web-based để thực hiện các thao tác quản trị, vận hành đối với các dịch vụ hosting, email, DNS và OpenVZ.

==== Mô hình cài đặt

openvz-1

 

Hình 1: Mô hình cài đặt

Mô hình sử dụng hai máy ảo được cài đặt bằng chương trình Virtual Box gồm các tính năng

o Master Server: Có chức năng làm server chạy các tính năng chính của ISPConfig 3 dưới dạng All-in-one và cung cấp giao diện Web cho người dùng.

o OpenVZ Server: Có chức năng tạo và lưu trữ các máy ảo, được kết nối chức năng với Master Server thông qua ISPConfig 3, sử dụng chung giao diện Web và CSDL

Lưu ý: mô hình triển khai bao gồm 2 máy, tuy nhiên mô hình này hoàn toàn có khả năng mở rộng ra được mà không hề ảnh hưởng đến hiệu năng. Ví dụ: có thể triển khai thêm các server cung cấp dịch vụ OpenVZ hoặc các server cung cấp dịch vụ hosting website, MySQL, email hoặc DNS.
Cả hai máy ảo sử dụng hệ điều hành: Debian 6 phiên bản 64bit

==== Cài đặt Master Server

o Thêm repository để cài đặt các gói

 o Cấu hình địa chỉ IP

o Khởi động lại network để cập nhật cấu hình

o Cấu hình file hosts

o Cập nhật hệ thống

 o Thay đổi Shell mặc định

 o Cài đăt NTP, Postfix, Dovecot, Saslauthd, MySQL, phpMyAdmin, rkhunter, binutils

Trong quá trình cài đặt, trả lời các câu hỏi như sau:

 o Cấu hình TLS/SSL và submission ports cho Postfix

 o Khởi động lại Postfix

 o Cấu hình để MySQL lắng nghe trên tất cả các interfaces

 o Khởi động lại MySQL

 o Cài đặt amavisd-new, SpamAssassin, ClamAV

Trong lúc cài đặt, ISPConfig 3 sẽ tự tải SpamAssassin filter library, nên cần

Stop SpamAssassin để giải phóng RAM

 o Cài đặt Apache2, PHP5, phpMyAdmin, FCGI, suExec, Pear, mcrypt

Trong lúc cài đặt, trả lời các câu hỏi như sau

 o Bật các module chức năng Apache như suexec, rewrite, ssl, actions và include

 o Khởi động lại Apache

 o Cài đặt PureFTPd và Quota

 o Cấu hình chế độ khởi động và virtualchroot của PureFTP

 o Cấu hình để inetd không khởi động ftp (comment dòng ftp stream .. nếu có)

 o Khởi động lại inetd nếu có thay đổi

 **Tùy chọn: FTP là giao thức kém bảo mật do tất cả mật khẩu và dữ liệu khi truyền tải đều ở dạng clear text, vì vậy cần sử dụng TLS để bảo mật

o Kích hoạt TLS cho FPT

 o Tạo chứng thư SSL

 o Thay đổi permission của chứng chỉ SSL

 o Khởi động lại PureFTPd

 o Cấu hình fstab để kích hoạt chế độ partition quota cho / partition

 o Remount để cập nhật cấu hình

 o Cài đặt BIND DNS Server

 o Cài đặt Vlogger, Webalizer và Awstats để thống kê lưu lượng truy cập cho Web Service

 o Cài đặt Jailkit

 o Cài đặt fail2ban để quản lý log

 o Cấu hình cho phép fail2ban quản lý PureFTPd và Dovecot

 o Tạo file pureftpd trong fail2ban

 o Tạo file dovecot trong fail2ban

 o Khởi động lại fail2ban

 o Cài đặt Squidrrel Mail để làm Web mail client

 o Tạo symlink từ Squirrelmail tới Webmail

 o Cấu hình SquirrelMail

 o Tải về giải nén source code ISPConfig 3

 o Cài đặt ISPConfig 3

Đến đây quá trình cài đặt ISPConfig 3 All-in-one (Master Server) đã kết thúc. Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt OpenVZ cũng như cấu hình ISPConfig 3.

2 bình luận về “OpenVZ & ISPConfig – Phần 1: Cài đặt ISPConfig All-in-one

  1. Pingback: OpenVZ & ISPConfig – Phần 2: Cài đặt OpenVZ | Blog IT

Bình luận