Khôi phục Password cho Switch

B1: Restart Tắt, Bật lại thiết bị Switch sau đó ấn nút Mode liên tục( trên thiết bị không có công tắc on/off nên phải rút nóng rồi cắm lại, SW chỉ có 1 nút duy nhất là nút Mode)

B2: Xuất hiện:

B3: Thay đổi file flash restart lại thiết bị

B4: Đổi tên file cấu hình sang .text

B5: Copy file config vào hệ thống

B6: Đặt lại tất cả các password console, enable,telnet

B7: Lưu lại

Xóa flash: chú ý nguy hiểm

 

 

Bình luận