Hướng dẫn tạo 1 template căn bản để giám sát dịch vụ trong Zabbix

Phần hướng dẫn được thực hiện trên Zabbix 2.4, các phiên bản khác thực hiện hoàn toàn tương tự.

Zabbix là giải pháp giám sát mạng và hệ thống, bản thân giải pháp đã hỗ trợ sẵn các template cho việc giám sát, tuy nhiên thông thường hay quá “dư thừa” nên hay gây ra hiện tượng thu thập quá nhiều thông tin. Để khắc phục vấn đề đó, Zabbix cho phép tùy biến và tạo các template/application/item/trigger để giám sát các dịch vụ tùy thuộc vào nhu cầu của Sys Admin.

Phần hướng dẫn này ở mức căn bản thực hiện giám sát 1 port dịch vụ và đưa ra cảnh báo khi phát hiện dịch vụ “không hoạt động” theo hình thức: port dịch vụ không được lắng nghe trên máy chủ.

Port dịch vụ được giám sát trong hướng dẫn là SMTP (dành cho email – port 25)

Bước 1: Tạo template
TemZabbix1

Bước 2: Tạo 1 Application
TemZabbix2

Bước 3: Tạo item để giám sát thông tin
TemZabbix3

Bước 4: Tạo trigger để cảnh báo khi có sự cố
TemZabbix4

Bước 5: Enjoy kết quả.

Note: Trong trường hợp muốn test các item và trigger có hoạt động hay không, có thể thử sang 1 port khác mà server không lắng nghe. Ví dụ, thay vì khai báo monitoring cho port SMTP 25, có thể đổi sang port bất kỳ (26 chẳng hạn) để trigger xuất cảnh báo ra màn hình Zabbix.

Nguồn tham khảo: http://www.sysads.co.uk/2013/07/add-smtp-monitors-zabbix/

Bình luận