CEH version 7 tiếng việt

Một tài liệu khá là hay tiếng việt về CEH mà mình rất tâm đắc 
Link download tốc độ cao: F-share
Đặc biệt trong một số bài có các file word và slide tóm tắt kèm theo, rất hữu hiệu cho việc nắm vững kiến thức. Cũng kèm theo các video để tiện theo dõi.
Xem reference về CEH của Saigon CTT tại đây

CEH là từ viết tắt của Certified Ethical Hacker, một chứng chỉ uy tín về bảo mật của Ec-Council.
CEH là chương trình đào tạo về an toàn thông tin nổi tiếng trên thế giới. CEH thường được người dùng ưu tiên chọn đầu tiên khi tìm học về lĩnh vực An toàn thông tin.
CEH còn là một trong những chứng chỉ uy tín về an toàn thông tin trong nhiều năm liên tiếp (Top 5 IT Security Certifications for 2011 – http://www.govinfosecurity.com/articles.php?art_id=3222)
Tháng 3/2011, Eccouncil chính thức ban hành CEH v7. Thông tin chi tiết về khóa học các bạn tham khảo tại:
http://www.eccouncil.org/cehv7.aspx
Ở phiên bản này, Eccouncil đã rút gọn lại rất nhiều so với CEH v6, chúng ta có thể thấy điều đó qua course ouline CEHv7 sau:

1. Introduction to Ethical Hacking
2. Footprinting and Reconnaissance
3. Scanning Networks
4. Enumeration
5. System Hacking
6. Trojans and Backdoors
7. Viruses and Worms
8. Sniffers
9. Social Engineering
10. Denial of Service
11. Session Hijacking
12. Hacking Webservers
13. Hacking Web Applications
14. SQL Injection
15. Hacking Wireless Networks
16. Evading IDS, Firewalls and Honeypots
17. Buffer Overflows
18. Cryptography
19. Penetration Testing

1 bình luận về “CEH version 7 tiếng việt

 1. hello

  I want people to cooperate with me in the hack
  Do you have the possibility to penetrate websites and pull data from the site

  Can you handle security Iigrat in sites
  Do you have stolen credit cards or PayPal Robbed
  I have idea can be applied to earn a lot of money

  If you are interested please you add the following

  e-mail : ronitarronitar@gmail.com
  or
  skype : ronitarronitar

  thanks

Bình luận