Cài đặt Zabbix – Phần 1: Yêu cầu cơ bản

Các phần trước đã giới thiệu về Zabbix, phần này sẽ tập trung vào việc cài đặt 1 hệ thống Zabbix để phục vụ giám sát.

Để thực hiện cài đặt Zabbix, bao gồm cài đặt 3 thành phần cơ bản sau của Zabbix, bất kể nằm trên cùng 1 máy chủ hoặc trên nhiều máy chủ khác nhau:

– Một web front end

– Một Zabbix server

– Một Zabbix database

zabbix-1

 

Hình 1: Mô hình cài đặt Zabbix

Trong hướng dẫn sẽ thực hiện mô hình cài đặt như sau:

– Các thành phần của Zabbix đều được cài đặt trên server độc lập. Điều này đã được lý giải ở các phần trước, việc tách riêng các thành phần sẽ tăng tính mở rộng và linh hoạt của hệ thống, đồng thời tăng hiệu năng của hệ thống, phù hợp cho các hệ thống giám sát quy mô lớn.

– Mô hình cài đặt xong hoàn toàn có thể được mở rộng với nhiều proxies và nodes

– Đây là mô hình khởi đầu cho việc giám sát các hệ thống lớn

– Mô hình cài đặt được sử dụng phổ biến trong các hệ thống lớn hiện nay

– Mô hình linh hoạt cho việc nâng cấp và mở rộng

Như đã giải thích, đây là bước đầu tiên cho việc monitor một hệ thống lớn, trong trường hợp đã có một hệ thống giám sát Zabbix theo mô hình Single Server (một máy chủ), có thể thực hiện việc mở rộng hạ tầng máy chủ giám sát trước. Đó là việc phân tách các thành phần của Zabbix ra các máy chủ độc lập, sẽ thành 3 máy chủ độc lập chạy web front end, Zabbix server, và Zabbix database.

Ngay cả khi đã phân tách thành 3 lớp như vậy, hệ thống giám sát vẫn sẽ hoạt động kém hiệu quả, và cần phải được tối ưu hoạt động. Khi thực hiện giám sát các hệ thống lớn, cần lưu ý các vấn đề sau:

– Sử dụng máy chủ độc lập và thuận lợi cho việc mở rộng hạ tầng (RAM, HDD, CPU, …)

– Dễ dàng mở rộng và thiết lập cơ chế HA. Ví dụ: HA cho máy chủ cơ sở dữ liệu, hoặc máy chủ Web front-end.

– Dễ dàng mở rộng và thiếp lập kiến trúc fault-tolerant.

Trong mô hình cài đặt 3 lớp này, việc sử dụng CPU cho server không yêu cầu nhiều, đặc biệt đối với Zabbix-server. Việc tiêu tốn tài nguyên CPU chủ yếu phụ thuộc vào số lượng items và tốc độ refresh tuy nhiên tiêu tốn khá ít. Vì vậy một CPU quad core và 4Gb RAM là đủ cho máy chủ Zabbix-server với số lượng hơn 1000 hosts mà không có vấn đề gì về quá tải tài nguyên.

Về cơ bản, có 2 cách để cài đặt Zabbix:

– Tải source code mới nhất của Zabbix về và tiến hành compiling

– Cài đặt từ packages

Ngoài ra còn có cách khác là tải các bản Appliance đã cài đặt sẵn Zabbix về và chạy, tuy nhiên cách này không được khuyến cáo vì quá trình thực hiện bằng tay sẽ giúp kiểm soát các bước cài đặt tốt hơn.

Cách cài đặt từ package có 2 ưu điểm chính:

– Quá trình cài và nâng cấp sẽ nhanh và dễ dàng hơn

– Các gói phần mềm phụ thuộc (dependencies) sẽ tự động được cài đặt

Cách cài đặt từ source code compilation cũng có một số ưu điểm:

– Chỉ compile các tính năng cần thiết đối với hệ thống, vì vậy sẽ tối ưu hơn.

– Có thể xây dựng và đóng gói, sau đó có thể cài đặt trên 01 hệ thống Linux khác

– Hoàn toàn kiểm soát việc nâng cấp.

Linux, Unix và Microsoft windows có rất nhiều phiên bản khác nhau, trong một hệ thống bao giờ cũng tồn tại nhiều phiên bản của một hệ điều hành. Nếu sử dụng các package Zabbix từ nhà cung cấp đồng nghĩa với việc sẽ phải sử dụng các phiên bản agent khác nhau và có thể các file configuration sẽ được lưu trữ ở các vị trí khác nhau. Vì vậy, trong các hệ thống lớn cần chuẩn hóa đối với máy chủ sẽ dễ dàng trong việc duy trì hoạt động và nâng cấp. –enable-static cho phép chuẩn hóa agent đối với các phiên bản Linux khác nhau và đây là một lợi thế lớn. Agent sẽ được compiled và sau đó triển khai trên tất cả các máy chủ. Việc triển khai cũng sẽ được chuẩn hóa.

Kết thúc phần 1.

Bình luận