Phần 1: Cài đặt và sử dụng Chassis DELL M1000e hoạt động với BLADE SWITCH M8024-K

Giới thiệu dòng Chassis DELL M1000e và cấu hình thiết bị từ A đến Z ;)

Thông tin Chassis: http://www.dell.com/learn/us/en/555/blade-server-solutions-dell-m1000e-chassis . Và rất nhiều các technical information từ trang chủ của DELL.

(Hiểu nôm na Chassis đây là 1 cái vỏ chứa các Blade servers – tối đa 16 servers được chứa trong 1 chassis – bao gồm tất cả các thiết bị phụ trợ như cấp nguồn, cấp mạng ethernet, kết nối SAN, remote control, …). Tuy nhiên mình muốn nhấn mạnh đến 2 thành phần quan trọng khi cài đặt Blade Chassis là module Management và module I/O. Module I/O ở đây bao gồm 2 loại: I/O cho networking và I/O cho kết nối HBA (kết nối đến hệ thống SAN).

Cài đặt các tính năng cơ bản:

Phần 1: Lắp đặt và thiết lập địa chỉ IP management

Sau khi lắp đặt lên các tủ rack có thể sử dụng màn hình LCD ngay trước Chassis để thiết lập ban đầu địa chỉ IP management. Sau đó tiến hành truy cập vào địa chỉ IP management thông qua giao diện web. Sử dụng username / password mặc định của hãng DELL là root / calvin.

Chassis dashboard

Sau đó có thể tiến hành đặt địa chỉ IP quản trị (iDRAC) cho từng Blade servers, ở đây có một số Option tùy chọn cho việc đặt IP như có thể dùng DHCP hoặc bật tính năng IPMI over LAN để thiết lập việc quản trị thông qua giao thức IPMI (giống như quản trị thông qua SNMP).

Dat IP cho cac blade servers

Và IP management cho các module I/O. Ở đây có 2 module ethernet switch và 2 module SAN switch.

Dat IP cho cac module IO

Việc truy cập vào các máy chủ để cài đặt hoàn toàn có thể làm từ xa, bằng cách đăng nhập vào từng máy chủ Blade server thông qua địa chỉ management (iDRAC IP) và sử dụng tính năng remote console.

Cơ bản đến đây là thiết lập xong phần Chassis. Phần tiếp theo là Phần 2: Cấu hình các Blade Ethernet switch để có thể truy cập Internet ;)

Phần 2: Cấu hình Blade switch M8024-k cho DELL chassis M1000e.

http://blogit.edu.vn/2013/11/phan-2-cau-hinh-blade-switch-m8024-k-cho-dell-chassis-m1000e/

1 bình luận về “Phần 1: Cài đặt và sử dụng Chassis DELL M1000e hoạt động với BLADE SWITCH M8024-K

  1. Pingback: Phần 2: Cấu hình Blade switch M8024-k cho DELL chassis M1000e « MC's Blog

Bình luận