Cài đặt và cấu hình Zabbix kết hợp Grafana trên CentOS 7(Phần 3)

1. Cài đặt Zabbix Agent

Download gói Zabbix Agent tại trang https://repo.zabbix.com/zabbix/

Cài đặt Zabbix Agent

Chỉnh sửa file cấu hình Agent kết nối tới Zabbix Server

Khởi động dịch vụ Zabbix Agent

Chú ý:

+ Nhớ mở port 10050

+ Tắt SELinux

2. Configure Host ở Zabbix Server

Bước 1: Tạo host

Bước 2: Thêm thông tin Agent

Bước 3: Chỉnh sửa Templates

Save và Enable host vừa tạo lên nhé.

Bước 4: Kết quả

Enable nó hiển thị màu Xanh như thế là đã kết nối với Server

3. Tích hợp Grafana vào Zabbix Server

Bước 1: Cài Grafana

Grafana không có sẵn thông qua trình quản lý gói theo mặc định, vì vậy chúng tôi sẽ thiết lập tệp cấu hình kho lưu trữ. Đầu tiên, tạo một tệp kho lưu trữ mới cho Grafana:

Sau đó lưu và thoát khỏi trình soạn thảo văn bản và chạy lệnh sau để cài đặt Grafana.

Trong quá trình cài đặt, bạn được yêu cầu nhập khóa GPG. Xác nhận rằng bạn muốn nhập khóa này để cài đặt có thể tiếp tục.

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy khởi động dịch vụ Grafana.

Sau đó kiểm tra xem dịch vụ Grafana có chạy đúng không.

Kết quả:

Cuối cùng, cho phép dịch vụ bắt đầu tại thời điểm khởi động:

Grafana đang chạy, vì vậy hãy cài đặt thành phần cho phép Grafana kéo dữ liệu từ Zabbix.

Bước 2: Cài đặt Plugin Zabbix cho Grafana

Bạn có thể mở rộng chức năng của Grafana bằng cách cài đặt các plugin. Bạn có thể khám phá các plugin có sẵn tại đây. Có ba loại plugin:

Panels: các khối mới có thể được sử dụng trên trang tổng quan, chẳng hạn như biểu đồ hình tròn hoặc biểu đồ hình tròn.
Data sources: phụ trợ lưu trữ mới cho dữ liệu chuỗi thời gian, vì vậy bạn có thể lấy dữ liệu từ các nguồn khác.
Apps: các plugin phức tạp bao gồm các nguồn dữ liệu và các bảng trong một gói duy nhất.
Chúng ta sẽ sử dụng plugin ứng dụng Zabbix, bao gồm nguồn dữ liệu Zabbix, bảng điều khiển kích hoạt, trang tổng quan máy chủ Zabbix và mẫu để xem dữ liệu.

Cách dễ nhất để cài đặt các plugin là sử dụng công cụ CLI grafana-cli được đóng gói với Grafana. Chạy lệnh sau để cài đặt plugin ứng dụng Zabbix:

Bạn sẽ thấy đầu ra sau, cho biết rằng plugin đã được cài đặt

Bất cứ khi nào thêm hoặc sửa đổi plugin, bạn phải khởi động lại grafana-server để các thay đổi có hiệu lực.

Với plugin được cài đặt, bạn có thể đăng nhập vào Grafana và cấu hình nó để nói chuyện với Zabbix.

Bước 3: Cấu hình Plugin Zabbix

Đăng nhập vào giao diện web Grafana bằng cách điều hướng đến địa chỉ

Lưu ý: Grafana nghe các kết nối đến trên cổng 3000. Nếu đã cấu hình tưởng lửa, bạn sẽ cần phải mở cổng này.

Thông tin đăng nhập mặc định là  admin/admin. Bạn có thể thay đổi mật khẩu trên trang Profile khi đăng nhập. Khi đăng nhập, bạn sẽ được trang tổng quan Home chào đón.

Truy cập menu chính của Grafana bằng cách nhấp vào biểu tượng Grafana ở góc trên cùng bên trái của giao diện người dùng. Sau đó chọn Plugins, chọn tab Apps. Sau đó bấm vào ứng dụng Zabbix và kích hoạt nó bằng cách nhấn nút Enable.

Bây giờ bạn có thể thêm một nguồn dữ liệu mới. Chọn lại biểu tượng Grafana và điều hướng đến Data sources. Sau đó nhấp vào nút Add data source. Bạn sẽ thấy trang cấu hình cho nguồn dữ liệu:

Định cấu hình nguồn dữ liệu như sau:

  • Nhập tên cho nguồn dữ liệu mới này vào trường Name.
  • Chọn tùy chọn Default để nguồn dữ liệu này sẽ được chọn trước trong các bảng mới mà bạn tạo.
  • Chọn Zabbix từ danh sách thả xuống Type.
  • + Điền vào trường Url với đường dẫn đầy đủ tới API Zabbix, sẽ là http://your_zabbix_server_ip_address/zabbix/api_jsonrpc.php
  • + Điền vào các trường Username và Password với username và password cho Zabbix. Tên người dùng mặc định là admin và mật khẩu mặc định là zabbix.
  • + Bật tùy chọn Trends; nó sẽ tăng hiệu suất của Grafana khi hiển thị các khoảng thời gian dài.

+ Bạn có thể để các tùy chọn khác ở các giá trị mặc định của chúng.

Nhấp vào nút Add để kiểm tra và lưu cấu hình. Bạn sẽ thấy thông báo thành công giống như sau:

Nếu không thấy thông báo này, hãy kiểm tra thông tin đăng nhập của bạn và kiểm tra lại.

Bây giờ hãy nhìn vào bảng điều khiển Zabbix đi kèm với plugin. Chọn Zabbix server Dashboard từ danh sách thả xuống ở đầu màn hình. Khi chọn nó, bảng điều khiển sẽ hiển thị thông tin về Zabbix server của bạn:

 

Trang tổng quan này khá thông tin, nhưng bạn có thể tạo trang tổng quan tùy chỉnh của riêng mình từ đầu.

Bình luận