Cài đặt và cấu hình Zabbix kết hợp Grafana trên CentOS 7(Phần 2)

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài đặt Zabbix kết hợp Grafana. Zabbix là phần mềm giám sát mã nguồn mở cho các mạng và các ứng dụng. Nó cung cấp giám sát thời gian thực của hàng ngàn các chỉ số thu thập được từ các máy chủ, máy ảo, và các loại khác của thiết bị mạng.

Chuẩn bị:

+ Cài đặt sẵn 2 máy Centos 7.0.

1. Cài đặt LAMP Server

Bước 1: Cài đặt Apache

Chúng tôi sẽ cài đặt Apache bằng yum

Sau khi apache đã được cài đặt, hãy khởi động dịch vụ

Bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra máy chủ apache của chúng tôi để xem nó hoạt động đúng hay không. Để kiểm tra máy chủ apache, hãy mở trình duyệt web ưa thích của bạn và nhập địa chỉ IP máy chủ của bạn.

Nếu các bạn không truy cập vào được địa chỉ localhost thì làm bước sau

Mở port 80,443

Tắt Firewall

Bước 2: Cài đặt MariaDB

Chúng tôi sẽ cài đặt MariaDB bằng yum

Bây giờ, bắt đầu máy chủ sau khi nó được cài đặt

Theo mặc định, mật khẩu gốc không được thiết lập trong MariaDB. Vì vậy, chúng tôi cần phải bảo mật cơ sở dữ liệu của chúng tôi bằng cách chỉ định một mật khẩu mà nếu không, có thể bật ra được mối đe dọa an ninh và có thể dẫn đến truy cập trái phép. Để bảo mật cơ sở dữ liệu của chúng tôi, hãy chạy lệnh sau.

Bây giờ, khởi động lại dịch vụ cơ sở dữ liệu của bạn để thực hiện các thay đổi.

Bước 3: Cài đặt PHP

PHP (viết tắt là Hypertex Preprocessor), là một ngôn ngữ kịch bản mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi để phát triển web. Nó chạy các kịch bản lệnh, kết nối với cơ sở dữ liệu để xử lý yêu cầu dữ liệu. PHP có thể được cài đặt chỉ với yum.

Kiểm tra cài đặt PHP của chúng tôi, chúng tôi sẽ tạo một tệp có tên là thư mục test.php /var/www/html

Khởi động lại máy chủ apache và sau đó mở trình duyệt web. Bây giờ nhập url sau

 

2. Cài đặt Zabbix Server 3.4.10

Chúng tôi cũng cần một số plugin PHP bổ sung được cài đặt. Để cài đặt plugin php cần thiết, mở terminal và chạy lệnh sau:

Bước 1: Cài Zabbix Server

Download gói cài đặt Zabbix

Sau khi thêm kho lưu trữ, mình sẽ cài đặt máy chủ zabbix, zabbix-agent để tý mình test host và các gói cần thiết khác.

Bước 2 – Cấu hình cơ sở dữ liệu MariaDB cho Zabbix
Đầu tiên , chúng tôi tạo ra một cơ sở dữ liệu MariaDB mới và đưa vào đó một số thông tin cơ bản. Sao đó, tạo một người dùng (user) cụ thể cho cơ sở dữ liệu này để Zabbix không đăng nhập vào MariaDB với tài khoản gốc.

Đăng nhập vào MariaDB với người dùng (user) là root bằng cách sử dụng mật khẩu root mà bạn thiết lập trong khi cài đặt MariaDB:

Đầu tiên, tạo cơ sở dữ liệu Zabbix với sự hỗ trợ UTF-8:.

Tiếp theo, tạo một người dùng (user) Zabbix server sẽ sử dụng, cung cấp cho nó truy cập vào cơ sở dữ liệu mới, và thiết lập mật khẩu:

Thực hiện lệnh sau để đảm bảo các quyền được thiết lập lại từ đầu cho người dùng (user) mới.

Di chuyển tới thư mục cài đặt zabbix:

Chạy lệnh sau để thiết lập lược đồ (schema)và nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu zabbix. Chúng tôi sẽ sử dụng zcat từ khi dữ liệu trong file đã được nén lại.

Nhập mật khẩu cho người dùng (user) zabbix mà bạn đã cấu hình trước đó khi được nhắc nhở.
Lưu ý: Không nhập mật khẩu cho người dùng (user) root, nếu không sẽ báo lổi “ERROR 1045 (28000): Access denied for user ‘zabbix’@’localhost’ (using password: YES)”

Để cho Zabbix server sử dụng cơ sở dữ liệu đã khai báo ở trên, bạn cần thiết lập mật khẩu mới trong file cấu hình của Zabbix server:

Tìm đến dòng thay thế dòng # DBPassword= bằng:

Bước 3 – Cấu hình PHP cho Zabbix

Khởi động lại Apache

Sau đó khởi động Zabbix server bằng lệnh:

Kiểm tra trạng thái của nó

Nếu lúc này bạn này thấy false thì thử tắt SELinux nhé:

Cuối cùng, cho phép Zabbix server bắt đầu vào lúc khởi động bằng lệnh:

Bước 4 – Cấu hình cài đặt cho giao diện Web Zabbix

Mở trình duyệt của bạn và đi đến địa chỉ http://your_zabbix_server_ip_address/zabbix/. Trên màn hình đầu tiên, bạn sẽ thấy một thông điệp chào mừng. Nhấn Next để tiếp tục..

Tất cả các giá trị trong bảng này phải cho thấy OK. Hãy chắc chắn di chuyển xuống và xem xét tất cả các điều kiện tiên quyết. Một khi bạn đã xác minh rằng tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, nhấn Next để tiếp tục.
Màn hình tiếp theo yêu cầu thông tin kết nối cơ sở dữ liệu.

Nhập các thông tin MariaDB bạn cấu hình ở bước 2 và bấm Next để tiếp tục.
Trên màn hình tiếp theo, bạn có thể để lại các tùy chọn giá trị mặc định.

Name là tùy chọn; nó được sử dụng trong giao diện web để phân biệt máy chủ (đảm nhiệm Zabbix server) với các máy chủ khác.
Nhấn Next để tiếp tục bước.

Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị tóm tắt quá trình cài đặt, do đó bạn có thể xác nhận tất cả mọi thứ là chính xác.
Nhấn Next để tiếp tục bước.

Các thiết lập giao diện web là hoàn tất! Quá trình này tạo ra tập tin cấu hình /etc/zabbix/web/zabbix.conf.php mà bạn có thể sao lưu và sử dụng trong tương lai. Nhấn Finish để đi đến màn hình đăng nhập. Người dùng mặc định là admin và mật khẩu là zabbix.

Bình luận