Cài đặt và cấu hình Nagiosql

Nagiosql được xem như là một công cụ hỗ trợ cho Nagios, các thao tác được cấu hình thông qua giao diện web để đơn giản hóa quá trình cấu hình bằng lệnh trong các tập tin config của Nagios. Có thể xem đây là web interface của Nagios để quản trị.

Yêu cầu: đã cài đặt Nagios. Phiên bản mình đang thử là Nagios 3.x

Cài đặt:

Phiên bản release mới nhất của Nagiosql là Nagiosql 3.2. Download bản Nagiosql tại trang chủ: http://www.nagiosql.org/files/category/2-download-release.html

Sử dụng lệnh wget để download bản Nagiosql 3.2 về:
#wget http://nchc.dl.sourceforge.net/project/nagiosql/nagiosql/NagiosQL%203.2.0/nagiosql_320.tar.gz

Copy và giải nén vào thư mục cài đặt Nagios, trong trường hợp này là /usr/local/nagios/share
Giải nén: #tar zxvf nagiosql_320.tar.gz

Đổi tên thư mục cho dễ nhớ và quản trị:
#mv nagiosql32 webadmin
#chown -R apache:apache .
#chmod -R 775 .

Truy cập vào trang cài đặt của Nagiosql để tiến hành cài đặt:
http://NagiosIP/nagios/webadmin/install/index.php
Nagiosql 1
Chọn Start Installation để bắt đầu cài đặt:

Nagiosql 2

Chọn Next:

Nagiosql 3

Nhập các thông tin liên quan như trong hình và chọn Next để tiến hành khởi tạo Database, DB user, và web admin user để đăng nhập vào thông qua giao diện web

Nagiosql 4Chọn Finish để hoàn thành quá trình cài đặt

Nagiosql 5

Tiến hành đăng nhâp để quản trị

Nagiosql 6

Màn hình quản trị

Tiến hành nhập và khai báo các tham số tương tự như trong Nagios, nhưng thông qua giao diện web ;)

1 bình luận về “Cài đặt và cấu hình Nagiosql

 1. Hi !
  Cho mình hỏi này tí, mình làm như file bạn hướng dẫn

  Đổi tên thư mục cho dễ nhớ và quản trị:
  #mv nagiosql32 webadmin
  #chown -R apache:apache .
  #chmod -R 775 .

  khi nhập dòng #chown -R apache:apache nó báo lỗi Chown: missing openand after apche:apache là bị sai chỗ nào vậy bạn.
  Nhờ bạn giúp. Thanks

Bình luận