Các mô hình triển khai Zabbix

Mục tiêu

Mục tiêu của bài viết muốn thiết lập một hệ thống giám sát Zabbix dành cho các hệ thống tương đối lớn. Vì vậy, trước khi triển khai hệ thống giám sát Zabbix cần lưu ý các khảo sát sau trong hệ thống:

– Các thiết bị cần giám sát có được đặt ở các vị trí địa lý khác nhau.

– Số lượng thiết bị cần giám sát lớn (hàng trăm đến hàng ngàn thiết bị).

– Số lượng kiểm tra và items trên mỗi giây lớn (nhiều hơn 500).

– Có rất nhiều data cần phải xử lý (database lớn hơn 100Gb).

– Độ sẵn sàng và hiệu suất rất quan trọng.

Tất cả những yếu tố trên mô tả một môi trường giám sát dành cho các hệ thống lớn, và việc cài đặt, duy trì hoạt động của Zabbix đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Vì vậy, việc cài đặt hệ thống Zabbix cần được quy hoạch hợp lý và là một trong các công việc rất quan trọng. Hơn nữa, việc một hệ thống giám sát đã được thiết lập và di chuyển sang một hệ thống giám sát khác thì việc thất thoát dữ liệu đã được thu thập là khó tránh khỏi. Vì vậy bước quy hoạch và xác định mô hình cài đặt của Zabbix cần được lưu ý bảo đảm khả năng mở rộng trong tương lai.

Một ví dụ về sự khác nhau của Zabbix trong các môi trường:

Trong một hệ thống nhỏ với một CSDL nhỏ, việc backup hệ thống CSDL chỉ mất vài phút, tuy nhiên đối với các CSDL lớn, việc backup đòi hỏi mất khá nhiều thời gian thực hiện. Việc khôi phục CSDL cũng cần được xem xét và kiểm tra định kỳ để xác định thời gian hoàn thành trong trường hợp hư hỏng phần cứng hoặc có lỗi xảy ra.

Kiến trúc Zabbix

Tham khảo bài viết về kiến trúc Zabbix tại đây. Nhìn chung, kiến trúc Zabbix cho các hệ thống lớn bao gồm 3 thành phần như sau, và nên được cấu hình ở chế độ HA (High Availability):

– Một web server

– Một Zabbix server

– Một RDBMS server (Database server)

Ngoài ra còn có thêm 2 thành phần khác nữa bao gồm Zabbix Agent và Zabbix proxy. Một hình ảnh ví dụ về kiến trúc Zabbix (tham khảo hình sau)

zabbix-lab1

 

Zabbix có thể được triển khai theo nhiều kiến trúc khác nhau, nhìn chung có 3 loại:

– Cài đặt trên 01 máy chủ.

– Một server và nhiều proxies.

– Cài đặt theo mô hình phân tán.

Mô hình cài đặt trên 01 máy chủ không được khuyến cáo trên các hệ thống giám sát lớn, tuy nhiên đây là mô hình cơ bản và là một điểm bắt đầu sử dụng Zabbix khá tốt.

Trong phần lớn trường hợp, trong doanh nghiệp có thể đã có một hệ thống Zabbix đã được cài đặt. Zabbix có ưu điểm về tính linh hoạt, cho phép nâng cấp mô hình cài đặt lên một bước, theo mô hình: proxy-based monitoring.

Proxy-based monitoring được triển khai với 01 Zabbix server và nhiều Zabbix proxies, mỗi proxy có thể ở tại một chi nhánh, hoặc 01 data center. Cấu hình này dễ dàng duy trì và có nhiều ưu điểm triển khai, đặc biệt trong việc giám sát tập trung. Loại kiến trúc triển khai này phù hợp với các hệ thống giám sát có mô hình mạng phức tạp.

Kiến trúc giám sát phân tán là mô hình cài đặt phức tạp nhất trong việc triển khai Zabbix vì mô hình này bao gồm 01 Zabbix server cho mỗi chi nhánh (hoặc data center). Mô hình này phức tạp trong việc cài đặt và duy trì hoạt động, và không được giám sát tập trung, tuy nhiên có thể kết hợp với mô hình proxy-based.

Hình ảnh bên dưới mô tả một hệ thống giám sát phân tán kết hợp proxy-based để giám sát.

zabbix-lab2

 

Bình luận